Χώρα Νάξου
Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας
Πόσο έτοιμος είναι ο Δήμος να προωθήσει τη βιώσιμη κινητικότητα; Πες μας τη γνώμη σου μπαίνοντας στο Βήμα 1!