Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο – Το πρώτο βήμα της συμμετοχής μας στο ΣΒΑΚ είναι εδώ!

Η ομάδα που θα συν-δημιουργήσει με τους πολίτες και τους φορείς της Χώρας Νάξου το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας για το νησί σας προσκαλεί όλους τους κατοίκους, επαγγελματίες, φορείς —ανεξαρτήτως ηλικίας— να συμπληρώσετε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει ως στόχο να καταγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά (ανάγκες, συνήθειες, επιλογές, προβλήματα, δυνατότητες και ευκαιρίες) της καθημερινής μετακίνησης των κατοίκων και επαγγελματιών της Χώρας Νάξου. Επίσης, μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο σας δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης απόψεων και ιδεών σχετικά με τα παρεχόμενα μέσα και τρόπους μεταφοράς.

Γιορτάζουμε, λοιπόν, την έναρξη εκπόνησης του ΣΒΑΚ του Χώρας Νάξου και σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, είτε ηλεκτρονικά είτε σε κάποιο από τα πολλά σημεία που θα βρίσκεται διαθέσιμο στο νησί σε έντυπη μορφή.”.

Κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.