1η Παρουσίαση ΣΒΑΚ Χώρας Νάξου – Απολογισμός

Εργαστήριο.Νάξος

Το διάστημα 9 -11 Ιουλίου 2019 στελέχη της ομάδας εκπόνησης του ΣΒΑΚ της Χώρας της Νάξου μετέβησαν στο νησί και πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων, ερευνών, εργαστηρίων και παρουσιάσεων στο κοινό, τους φορείς και τα στελέχη του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Οι τοπικοί φορείς, επαγγελματίες και κάτοικοι ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο κάλεσμά της ομάδας του ΣΒΑΚ για γνωριμία και συζήτηση, με αποτέλεσμα να καταγραφούν πολύ σημαντικές παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής στη Χώρα.

Δημόσια Παρουσίαση

Η κυριότερη δράση του τριημέρου ήταν η δημόσια παρουσίαση του ΣΒΑΚ στο Δημαρχείο Νάξου, την Τετάρτη 10 Ιουλίου το απόγευμα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 50 πολίτες και εκπρόσωποι τοπικών φορέων (βλ. λίστα συμμετεχόντων παρακάτω), εκδηλώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας της Χώρας και ποια είναι τα οφέλη που μπορούν να προσδοκούν από αυτό στην καθημερινή τους ζωή.

Η παρουσίαση έγινε από τα στελέχη του Δικτύου CIVINET CY-EL, Κοσμά Αναγνωστόπουλο (συντονιστής Ομάδας ΣΒΑΚ) και Βίβιαν Δούμπα (υπεύθυνη συμμετοχικού σχεδιασμού), ενώ μαζί τους ήταν συνεργάτες από την τεχνική εταιρία “ΔΡΟΜΟΣ”  που λειτουργεί υποστηρικτικά σε θέματα υποδομών.

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ (POWERPOINT)

Σε συνέχεια της παρουσίασης, ακολούθησε εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων να παραμένει στο χώρου του δημαρχείου και να συμμετέχει ενεργά. Το εργαστήριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τη μεθοδολογία του World Café (Καφέ του Κόσμου), όπου οι συμμετέχοντες-ουσες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε τρία ερωτήματα, μέσα από διάλογο σε ομάδες με εναλλασσόμενη σύνθεση. Τα ερωτήματα αυτά αφορούσαν: 

α) την καταγραφή των αναγκών τους 

β) τις δυνατότητες που προσφέρει η Χώρα για την ικανοποίηση των αναγκών τους

γ) το ρόλο που μπορεί να αναλάβει ο καθένας ως φορέας ή κάτοικος 

Μέχρι το τέλος του εργαστηρίου όλοι οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις, αναγνωρίζοντας εν πολλοίς τα σημεία σύγκλισης που υπάρχουν και άρα την κοινή ανάγκη για δράση και συμμετοχή στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε στους παρευρισκόμενους η δημοσίευση και κυκλοφορία της πρώτης σειράς ερωτηματολογίων που συνέταξε η ομάδα του ΣΒΑΚ, προκειμένου να καταγράψουν και να μοιραστούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες στοιχεία για την υπάρχουσα κατάσταση κινητικότητας στη Χώρα της Νάξου.

Συναντήσεις με τοπικούς φορείς

Από την Τρίτη 9 μέχρι και την Πέμπτη 11 Ιουλίου η ομάδα του ΣΒΑΚ πραγματοποίησε προσωπικές συναντήσεις με φορείς, κατοίκους και επαγγελματίες, με ευρύ φάσμα ενδιαφέροντος: από την περιβαλλοντική προστασία και την εκπαίδευση, μέχρι την επιχειρηματικότητα, τις μετακινήσεις και την ασφάλεια των πολιτών. Στόχος των κατ’ ιδίαν συναντήσεων ήταν η εμβάθυνση στις ανάγκες και στους προβληματισμούς του κάθε φορέα και η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των μελών των φορέων αυτών με τα μέλη της ομάδας εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Αυτοψία

Ταυτόχρονα, η ομάδα του ΣΒΑΚ πραγματοποίησε έρευνες και αυτοψία σε σημεία και διαδρομές της Χώρας, προκειμένου να καταγράψει ιδιοις όμμασι τις ανάγκες που σημειώθηκαν στο εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού και στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις. Οι συνεργάτες της εταιρείας “ΔΡΟΜΟΣ” βρίσκονταν στο νησί από την Τρίτη 9 Ιουλίου και πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα σε όλη τη Χώρα, καθώς και συνεντεύξεις προκειμένου να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση μιας πλήρους εικόνας της υπάρχουσας κατάστασης του τόπου.

Βασικά σημεία παρατηρήσεων

1 Ανάγκες των φορέων και των πολιτών σχετικά με τις μετακινήσεις στη Χώρα

 • Αποσυμφόρηση λιμανιού 
 • Πρόσβαση στη Χώρα με εναλλακτικά μέσα (ποδήλατο, πεζή, δημοτική συγκοινωνία)
 • Η Χώρα να είναι προσβάσιμη και ασφαλής για όλους (ΑμεΑ, ηλικιωμένους, παιδικά καροτσάκια κλπ)
 • Ήπια ή καθόλου κυκλοφορία του αυτοκινήτου
 • Περιορισμένη στάθμευση του αυτοκινήτου
 • Δημόσιοι και πράσινοι χώροι
 • Ποιότητα ζωής χωρίς οχλήσεις από τα αυτοκίνητα 

2 Δυνατότητες που παρουσιάζει η Χώρα και προτάσεις για κάλυψη των αναγκών

 • Διαχείριση για το χώρο του λιμανιού
 • Αναδιαμόρφωση πεζοδρομίων για να γίνουν πιο προσβάσιμα (π.χ. διαπλάτυνση, απελευθέρωση από εμπόδια κ.α.)
 • Δημιουργία νέων και διαχείριση υπαρχόντων πεζοδρομήσεων
 • Δημιουργία ποδηλατοδρόμων
 • Αξιοποίηση οικοπέδων και δημιουργία πάρκινγκ (περιμετρικά της Χώρας ή υπόγεια)
 • Διαχείριση στάθμευσης οχημάτων (π.χ. παρκόμετρα, κάρτα μόνιμου κατοίκου κ.α.)
 • Δημιουργία αστικής συγκοινωνίας (σε σύνδεση με τα πάρκινγκ περιμετρικά της Χώρας)
 • Διαχείριση τροφοδοσίας
 • Διαχείριση απορριμμάτων (αποκομιδή και κάδοι/σταθμοί συλλογής)
 • Ανασχεδιασμός και επανεγκατάσταση της σήμανσης (συμπ. διαβάσεων)
 • Φωτισμός
 • Επανασχεδιασμός παραλιακού μετώπου
 • Αποκέντρωση δημόσιων υπηρεσιών περιφερειακά της Χώρας
 • Αξιοποίηση σημείων ενδιαφέροντος της Χώρας και δημιουργία διαδρομών ενδιαφέροντος
 • Δημιουργία νέων δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου (π.χ. παιδικές χαρές, υπαίθρια γυμναστήρια, πάρκα, κ.α.)
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτικής βούλησης για βελτίωση των μετακινήσεων
 • Συνεργασία και συμμετοχή πολιτών και φορέων

3 Ο ρόλος του καθενός για την υλοποίηση των προτάσεων και η ευρύτερη συμβολή που μπορεί να έχει στο ΣΒΑΚ

 • Ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών 
 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Ευαισθητοποίηση πολιτών για λιγότερη χρήση αυτοκινήτου εντός της Χώρας
 • Προσωπική ευθύνη για στάθμευση ΙΧ
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Πιλοτικές δράσεις εφαρμογής προτάσεων
 • Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων
 • Διάθεση για δοκιμή και ανοιχτότητα σε νέες προτάσεις
 • Επαρκής έλεγχος από αρμόδιους φορείς (-δημοτική- αστυνομία, λιμενικό κλπ)

Επόμενα βήματα

Οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα αφορούν στα ακόλουθα:

 • συλλογή στοιχείων από τους φορείς και τους επαγγελματίες της Χώρας, μέσα από τηλεφωνικές ή δια ζώσης συνεντεύξεις
 • διανομή ερωτηματολογίου στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Χώρας που αφορά στις συνήθειες μετακίνησής τους κατά τη θερινή περίοδο. Για την ψηφιακή συμπλήρωσή του μεταβείτε εδώ:  https://bit.ly/2XNC6P0 
 • τυχόν πρόσθετες έρευνες και μετρήσεις κατά την θερινή περίοδο
 • υπογραφή Συμφώνου Συνεργαζόμενων Φορέων
 • υποβολή προς σχολιασμό από τον Δήμο, τους φορείς και τους πολίτες του πρώτου μέρους της Έρευνας που αφορά την Ανάλυση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων της Χώρας στον τομέα των μεταφορών

Κατάλογος φορέων και κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπήθηκαν

 1. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Αντιδήμαρχος, γραφείο δημάρχου, επιβλέπουσα μηχανικός του ΣΒΑΚ, στελέχη υπηρεσιών του δήμου)
 2. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
 3. ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ
 4. Δημοτικοί Σύμβουλοι διαφορετικών παρατάξεων
 5. Δημοτική Κοινότητα Χώρας Νάξου
 6. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Επαρχείο Νάξου (Έπαρχος, στελέχη υπηρεσιών)
 7. Λιμεναρχείο
 8. Αστυνομία
 9. Πυροσβεστική Υπηρεσία
 10. ΚΤΕΛ Νάξου
 11. Εμπορικός Σύλλογος Νάξου
 12. Ένωση Ξενοδόχων Νάξου
 13. Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Νάξου
 14. Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου
 15. Περιβαλλοντική Κίνηση Νάξου
 16. Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νομού Κυκλάδων
 17. Διευθυντές και Διευθύντριες σχολείων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης
 18. Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Νάξου
 19. Σύλλογος Σαγκριωτών Νάξου “Η Πρόοδος”
 20. Ομοσπονδία Ναξιακών Συλλόγων
 21. Σύλλογος Μηχανικών Νάξου
 22. Επαγγελματίες
 23. Κάτοικοι

Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους του Δήμου που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης και: 

 • την Ένωση Ξενοδόχων Νάξου για την φιλοξενία 
 • την Blue Star Ferries και τη Hellenic Seaways για την ειδική τιμή στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
 • τους επαγγελματίες και τους κατοίκους του νησιού για την θερμή υποδοχή και την πρόθεση συνεργασίας

Για το ΣΒΑΚ της Χώρας Νάξου μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ:

https://www.facebook.com/Naxos.Simp/ 

https://naxos.simp.gr/